AanmeldingsprocedureStarten

Kinderen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. De datum waarop ze starten wordt met u in overleg vastgesteld. De leeftijd in de groepen is van 2 tot 4 jaar.

1

Inschrijfformulier

De school neemt een verzoek voor inschrijving in behandeling als het inschrijfformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen

2

Wachtlijst

De ontvangstdatum van een ondertekend inschrijfformulier is bepalend voor de rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst

3

Schriftelijke bevestiging plaatsing

De inschrijving wordt omgezet in een formele plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en de school de plaatsing schriftelijk heeft bevestigd

4

Algemene voorwaarden

Op alle inschrijvingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht

5

Klik op de button voor het inschrijfformulier


Klik op de button voor het entreeformulier


Klik op de button voor de algemene voorwaarden


Klik op de button voor de tarieven