Eenfijne en veilige sfeer op schoolOnzeleefregels

Op De Schakel gaan een goede sfeer en goede onderwijsprestaties hand in hand. Om een veilige omgeving te waarborgen zijn er leefregels opgesteld, die het gewenste gedrag bevorderen.


Veiligheid


Wij vinden een veilig klimaat op school heel belangrijk. Om dit te waarborgen heeft de stichting een aantal protocollen opgesteld die kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid geven over hoe wij preventief handelen en handelen bij incidenten. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen