info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Kind in middelpunt belangstelling

Altijd het

juiste aanbod

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat  een samenspel tussen verschillende pedagogische stromingen het beste aansluit bij onze leerlingen.

Vanuit deze gedachte kijken en handelen wij op de volgende manier: niet de ouders of wijzelf, maar de kinderen staan in het middelpunt van onze belangstelling.

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen door ze steeds uit te dagen een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Dit doen we via spel, waarbij de leidster steeds kijkt waar een kind hulp bij nodig heeft en wat een kind al zelf kan.

De doelen waar we ons op richten als we werken met de jongste kinderen zijn:

  • Het versterken van de basiskenmerken die nodig zijn om te leren: zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn, ‘emotioneel vrij zijn’ (durven te laten zien hoe je je voelt: bijv. bang voor iets zijn, of heel blij zijn).
  • Het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van communiceren en taal, samenspelen en samen werken, actief zijn en initiatieven nemen.
  • Het aanbieden van specifieke kennis en vaardigheden: motorische vaardigheden, waarnemen en ordenen.

Wij bieden kinderen van 2-4 jaar een veilige uitdagende omgeving waar ze volop nieuwe dingen kunnen ontdekken, alleen of met anderen.

Ruimte biedend aan de uniekheid van ieder kind zodat het zich veilig voelt om zich zelf te zijn en zich te ontwikkelen in het eigen tempo, met het gedrag dat hem eigen is, maar met waardering van zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

We beseffen dat ieder kind individuele ontplooiingskansen nodig heeft. Daarbij gaan we uit van de eigen belevings- en ervaringswereld van het kind.

We gaan ervan uit dat kinderen weliswaar van nature leergierig en nieuwsgierig zijn, maar dat ze volwassenen nodig hebben om hierin steeds nieuwe stappen te zetten.

Jonge kinderen leren vooral als de onderwerpen en activiteiten heel herkenbaar voor hen zijn in hun eigen belevingswereld. Het werken met thema’s die daarbij aansluiten, biedt veel mogelijkheden om hen dat spelenderwijs bij te brengen. Dit kunnen thema’s zijn uit Peuterplein of het zijn andere thema’s die in de belevingswereld van de kinderen liggen. In de groepen maken we gebruik van de dag- ritmekaarten uit Peuterplein.