info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Een fijne en veilige sfeer op school

Onze

leefregels

Op De Schakel gaan een goede sfeer en goede onderwijsprestaties hand in hand. Om een veilige omgeving te waarborgen zijn er leefregels opgesteld, die het gewenste gedrag bevorderen.

Leefregels

Veiligheid

Voor een veilig klimaat op school heeft de stichting een aantal protocollen opgesteld die kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid geven over hoe wij preventief handelen en handelen bij incidenten. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen

Protocol Veiligheid Op School