info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Goed contact als basis

Een open contact tussen leerkracht en ouders is niet alleen prettig, het maakt het ook makkelijker om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard altijd de leerkracht na schooltijd aanspreken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

Kennismakingsbijeenkomst en nieuwjaarsreceptie

Voor nieuwe leerlingen en ouders organiseren wij vlak voor de start van het nieuwe schooljaar een kennismakingsbijeenkomst. U kunt de klas van uw kind bezoeken, kennismaken met de leerkracht en onze onderwijsmethodes. In augustus organiseren wij in elke klas een nieuwjaarsreceptie. Uw zoon/dochter kan in de klas laten zien waar hij/zij mee speelt of werkt. Ook kunt u dan andere ouders en kinderen van de groep ontmoeten.

Oudervertelgesprekken en oudergesprekken

Begin september worden ouders uitgenodigd voor het oudervertelgesprek. De afstemming tussen ouders en leerkracht over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat centraal, waarbij vooral u als ouder vertelt over uw kind. U ontvangt dan ook van ons informatie over de klas en de inhoud van de leerstof op papier.

U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Als de leerkracht iets met uw wil bespreken nodigt hij/zij u uit voor een gesprek. We nodigen alle ouders uit voor een oudergesprek in januari, waarin we u informeren over de ontwikkeling van uw kind naar aanleiding van het rapport. In november en april vragen wij u of u behoefte heeft aan een oudergesprek naar aanelding van de cijferlijst (groep 3 t/m 8 ).

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren wij ouders en leerlingen over actuele zaken.

Hulp bij activiteiten

Bij verschillende activiteiten worden ouders gevraagd om ondersteuning te verlenen.

Schakelraad

De Schakelraad bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen

Meer informatie over de Schakelraad (klik hier)