info@schakelaruba.com
+297 5871583 / +297 5871584
+297 5871583 / +297 5871584

Zorgen doen we samen!

Verschillende

vormen van zorg

Door onze kleinschaligheid is er intensief contact met kinderen. Een kind moet goed in zijn vel zitten en zich thuis voelen op school. Soms maken de leidsters of de ouders zich zorgen over de ontwikkeling van een kind. Dat kan zijn op het gebied van leren, het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

De zorgcoördinator begeleidt de trajecten van kinderen met een zorgvraag die niet alleen door de leidster kan worden opgelost.

Naast afstemming van het aanbod in de groep kan soms ook de inbreng van externe deskundigen gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, logepiste, gedragsspecialist, etc. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.